mg_be_logo_poziome

 

 

BAROMETR MANPOWERGROUP PERSPEKTYW ZATRUDNIENIA
I KWARTAŁ 2023

 

 

Formularz rejestracyjny

Najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” analizuje plany rekrutacyjne pracodawców na I kwartał 2023 roku. Przedstawia prognozy zatrudnienia firm dla 8 sektorów rynku, 6 regionów Polski i 4 wielkości organizacji. Publikacja jest także źródłem danych o rynkach w ujęciu globalnym, w badaniu wzięło udział 39 000 pracodawców z 41 rynków na całym świecie.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm wynosi -2%, co oznacza niewielkie redukcje etatów. Zgodnie z planami rekrutacyjnymi wskazanymi przez polskich pracodawców od stycznia do marca 2023 roku 24% firm planuje powiększać swoje zespoły, 25% prognozuje redukcję etatów, 48% organizacji chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a 3% nie zna planów personalnych na najbliższy kwartał.

W których regionach Polski będzie łatwiej o nową pracę, a gdzie należy liczyć się z redukcjami etatów? Które z sektorów prognozują wzmocnienie zespołów? Jak wielkość organizacji wpływa na prognozę netto zatrudnienia w najbliższych miesiącach? Jak zmieniły się perspektywy zatrudnienia w ujęciu rocznym i kwartalnym?

O tym w najnowszym Barometrze Perspektyw Zatrudnienia ManpowerGroup.